Forslag til bilde mulighetsstudier9

Utredning av utviklingsalternativer

Utredning av utviklingsalternativer for Bremnes ungdomsskule.

Vurdere eksisterende skoleanlegg med hensyn til pedagogikk, funksjonalitet, egnethet, kapasitet, samt teknisk og bygningsmessig tilstand.

Anbefale rehabilitering kombinert med tilbygg, eller riving og nybygg.

Utarbeide funksjons- og arealprogram.

Planlegge og gjennomføre en plan og designkonkurranse.

Oppdrag:

Forstudie, programmering og plan og designkonkurranse - Bremnes ungdomsskule

Oppdragsgiver

Bømlo skole

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne

Kontaktperson

Kjell Steinar Knutsen

Tidsrom

2009