boker

Vurdering av barnehagekapasitet- og struktur Nord-Odal kommune

Oppdraget omfatter:

  • Vurdere barnehagebygningenes kapasitet og funksjonalitet
  • Utarbeide veiledende arealnormer  
  • Vurdere bygningsmessige tiltak og behov (overordnet vurdering)
  • Foreslå og vurdere strukturelle tiltak 

Oppdrag:

Vurdering av barnehagekapasitet- og struktur 

Oppdragsgiver

Nord-Odal kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Gro Irene Holt

Tidsrom

2017