Brekkasen 4

Utvikling av konsept for bredt utdanningstilbud i liten skala

Utredning av hvordan en liten videregående skole innenfor eksisterende arealer kan utvide bredden på utdanningstilbudet, for å gi flere elever mulighet til å bo hjemme det første året av videregående opplæring.

Norconsult utarbeidet rapport, i tillegg til å lede arbeidet med brukerprosesser, befaringer i Trondheim og Oslo, samarbeid med leverandører etc.

Oppdrag

Utvikling av konsept for bredt utdanningstilbud i liten skala - Rauma videregående skole

Oppdragsgiver

Møre og Romsdal fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Ståle Solgard

Tidsrom

2013