Strindheim skole6

Utredningsprosjekt

Norconsult var engasjert av Nordland fylkeskommune med å bistå i arbeidet med utredning av Vest Lofoten videregående skole.

I dette arbeidet skulle vi blant annet vurdere dagens situasjon, både pedagogisk og teknisk, kartlegge en eventuell sambruk/samarbeid med Vestvågøy kommune og utarbeide et forslag til arealdisposisjonsplan.

Vest Lofoten videregående skole er en sammenslåing av to videregående skoler. Tidligere Nordland fiskerifagskole som ligger på Gravdal, fordelt på fem bygg, og tidligere Vestvågøy videregående skole som ligger på Leknes, fordelt på fem bygg.

Norconsult var engasjert av Nordland fylkeskommune med å bistå i arbeidet med utredning av Vest Lofoten videregående skole.

Norconsult bistod fylkeskommunen med:

  • beskrivelse av eksisterende anlegg og uteområde med tanke på egnethet i forhold til organisering og pedagogisk praksis
  • bygningsteknisk registrering - anbefale tiltak
  • dimensjoneringsgrunnlag for skolen - studieretninger og elevtall
  • generelle og spesielle mål for bruk av anlegget
  • veiledende arealprogram
  • vurdering av samarbeid/sambruk med Vestvågøy kommune (idrett/kultur/bibliotek/undervisningsareal m.m.) og/eller andre aktører
  • vurdere en eventuell samlokalisering av skolen og beskrive løsninger med kostnads- og konsekvensvurdering

Oppdrag:

Utredningsprosjekt - Vest Lofoten vgs.

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Dag Berg Leirvåg

Tidsrom

2009 - 2010