Strindheim skole2

Utredningsprosjekt

Norconsult var engasjert av Nordland fylkeskommune med å bistå i arbeidet med utredning av Vest Lofoten videregående skole.

Norconsult bistod fylkeskommunen med:

  • beskrivelse av eksisterende anlegg og uteområde med tanke på egnethet i forhold til organisering og pedagogisk praksis
  • bygningsteknisk registrering - anbefale tiltak
  • dimensjoneringsgrunnlag for skolen - studieretninger og elevtall
  • generelle og spesielle mål for bruk av anlegget
  • veiledende arealprogram
  • vurdering av samarbeid/sambruk med Vestvågøy kommune (idrett/kultur/bibliotek/undervisningsareal m.m.) og/eller andre aktører
  • vurdere en eventuell samlokalisering av skolen og beskrive løsninger med kostnads- og konsekvensvurdering

Oppdrag:

Utredningsprosjekt - Vest Lofoten vgs. 

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Dag Berg Leirvåg 

Tidsrom

2009 - 2010