struktur

Utredning av ungdomsskolestruktur på Jessheim

Utredning av ungdomsskolestruktur på Jessheim

Oppdrag

Utredning av ungdomsskolestruktur på Jessheim

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Gitte Kringlen

Tidsrom

2013