Forslag til bilde mulighetsstudier4

Utredning av ulike utbyggingsalternativ

Utredning av ulike utbyggingsalternativ for restrukturering av kombinert barne- og ungdomsskole. Vurdering av sambruksmuligheter. Kostnadskalkyler. Funksjonsanalyser.

Oppdrag:

Utredning av ulike utbyggingsalternativ  - Rimbareid barne- og ungdomsskule

Oppdragsgiver

Fitjar kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne

Kontaktperson

Edvin Aase

Tidsrom

2010