Forslag til bilde mulighetsstudier6

Utredning av ulike utbyggingsalternativ

Utredning av ulike utbyggingsalternativ for restrukturering av kombinert barne- og ungdomsskole. Vurdering av sambruksmuligheter. Kostnadskalkyler. Funksjonsanalyser.

Oppdrag:

Vurdering  - Rimbareid barne- og ungdomsskule 

Oppdragsgiver

Fitjar kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne 

Kontaktperson

Edvin Aase 

Tidsrom

2010