IMG 4265

Utredning av skole- og tilbudsstruktur

Utredning av skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark fylkeskommune. Dette omfatter blant annet å foreta en grundig gjennomgang og kartlegging av dagens situasjon, og synliggjøre problemstillinger og utfordringer som Hedmark fylkeskommune står overfor når det gjelder skolestruktur og tilbudsstruktur.

Oppdrag

Utredning av skole- og tilbudsstruktur

Oppdragsgiver

Hedmark fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Kasper Tøstiengen

Tidsrom

2015-2016