Strindheim skole10

Utredning av arealbruk

Utredning av arealbruk og skolestruktur for en barneskole og en ungdomsskole i Åmot kommune.

Oppdrag:

Utredning av arealbruk for skolene på Rena

Oppdragsgiver

Åmot kommune

Oppdragsansvarlig

Vidar Nilsgård (Norconsult Hamar)

Kontaktperson

Terje Bjørgmo

Tidsrom

2009