Utbyggingsløsninger for Vilberg-skolene

Vurdering av eksisterende skoleanlegg, kapasitetsanalyse og utbyggingstiltak.

Helhetlige vurderinger av utbyggingskonsekvenser for andre opptaksområder.

Oppdrag

Utbyggingsløsninger for Vilberg-skolene

Oppdragsgiver

Eidsvoll kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

 

Tidsrom

2013