Struktur Voss 6

Undersøkelse av skolestruktur

Norconsult bistod Halden kommune med en undersøkelse av skolestrukturen for de 13 grunnskolene i kommunen.

Undersøkelsen innleder med en generell del hvor skolen som læringsarena med de økonomiske og samfunnsmessige sidene av undersøkelsen presenteres.

Undersøkelsen gir en vurdering av kapasitet gjennom oppdaterte elevtallsprognoser for hvert enkelt skoleområde med areal- og kapasitetsanalyser.

Undersøkelsen avslutter med ulike konseptvalg for Haldenskolen - tre ulike konsept for den framtidige skolestrukturen i kommunen.

Hvert konsept presenteres med hvilke strukturkonsekvenser, investeringsbehov og driftskostnadskonsekvenser det vil gi.

I tillegg er det utarbeid en beskrivelse av prinsippene for hvordan framtidens skolebygg skal utformes i Halden kommune.

 

Oppdrag

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Halden kommune

Oppdragsansvarlig

Harald Høgh

Kontaktperson

Rolf Odberg

Tidsrom

2013 - pågår