modell skisseprosjekt16

Konkurransegrunnlag for totalentreprise

Utforming av konkurransegrunnlag for totalentreprise for tilbygg og volleyballhall ved Stranda skule. Utlysing av konkurranse i Doffin, sekretær for bedømmelseskomite.

Oppdrag:

konkurransegrunnlag for totalentreprise - Stranda skule

Oppdragsgiver

Sund kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne

Kontaktperson

Jon Erik Egeland

Tidsrom

2010 - 2012