modell skisseprosjekt15

Konkurransegrunnlag for totalentreprise

Utforming av konkurransegrunnlag for totalentreprise for tilbygg og volleyballhall ved Stranda skule. Utlysing av konkurranse i Doffin, sekretær for bedømmelseskomite.

Oppdrag:

konkurransegrunnlag for totalentreprise - Stranda skule 

Oppdragsgiver

Sund kkommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne 

Kontaktperson

Jon Erik Egeland 

Tidsrom

2010 - 2012