Forslag til bilde mulighetsstudier20

Totalentreprise-konkurranse

Totalentreprise-konkurranse sammen med Arkiplan AS og Grunnarbeid AS om Meråker videregående skole.

Prosjektet omfattet nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med et totalt areal på omtrent 3 000 m2.

 

Oppdrag:

Totalentreprise-konkurranse -  Meråker vgs.

Oppdragsgiver

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk, oppdragsleder for Arkiplan AS

Kontaktperson

Karl Arne Jensen

Tidsrom

2008