rorastoppen5

Tidligfase byggprosjekt

Kvalitetssikring av elevtallsprognose, funksjons- og arealprogram, arkitektskisser mm vedr utbygging av Julsundet skole i Aukra kommune.

Oppdrag

Tidligfase byggprosjekt - Julsundet skole

Oppdragsgiver

Aukra kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Yttre-Arne

Kontaktperson

Geir Göncz

Tidsrom

2013