rorastoppen4

Tidligfase byggeprosjekt

Kvalitetssikring av elevtallsprognose, funksjons- og arealprogram, arkitektskisser mm vedr utbygging av Julsundet skole i Aukra kommune.

Oppdrag

Tidligfase byggprosjekt - Julsundet skole 

Oppdragsgiver

Aukra kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Yttre-Arne 

Kontaktperson

Geir Göncz 

Tidsrom

2013