rorastoppen3

Tidligfase byggprosjekt

Kvalitetssikring av elevtallsprognose, funksjons- og arealprogram, arkitektskisser mm vedr utbygging av Julsundet skole i Aukra kommune.

 

 

Oppdrag

Tidligfase byggprosjekt - Julsundet skole 

Oppdragsgiver

Aukra kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Yttre-Arne 

Kontaktperson

Geir Göncz 

Tidsrom

2013