Struktur Voss 40

Strukturutredning

Utredning av framtidig barnehage- og skolestruktur i kommunen.

Utarbeide barne- og elevtallsprognoser.

Vurdering av eksisterende anlegg.

Anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Kostnadsanslag.

Oppdrag:

Barnehage- og skolebruksplan

Oppdragsgiver

Naustdal kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Elisa Tryti

Tidsrom

2008 - 2009