Struktur Voss 37

Strukturutredning

Utredning av framtidig barnehage- og skolestruktur i kommunen.

Utarbeide barne- og elevtallsprognoser.

Vurdering av eksisterende anlegg.

Anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Kostnadsanslag.

Oppdrag:

Barnehage- og skolebruksplan 

Oppdragsgiver

Naustdal kommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Elisa Tryti 

Tidsrom

2008 - 2009