Struktur Voss 18

Skolestrukturutredning

Skolestrukturutredning for ny 1-10 skole på Hvaler og alternativt fortsatt drift av eksisterende barneskoler (Floren og Åttekanten) og Hvaler Ungdomsskole.

Utredningen omfatter tilstandsanalyse av alle tre skolebygg, arealutredninger, mulighetsstudier, kostnadskonsekvenser og vurderinger av samfunnsmessige konsekvenser.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Hvaler kommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk

Kontaktperson

Astri Tanderø Engblad

Tidsrom

2014