Struktur Voss 22

Skolestrukturutredning

Norconsult har på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av videregående opplæring, og utarbeidet forslag til tre anbefalte modeller for framtidig skole- og tilbudsstruktur i fylket.

Bakgrunn for oppdraget var bl.a. forventet reduksjon i elevtall og økonomiske rammer.

Modellene ble utarbeidet med utgangspunkt i føringer fra fylkeskommunen og skulle i utgangspunktet fremme opplæring med høy kvalitet og faglig bredde, tilbud i samsvar med elevene sine ønsker og samfunnet sine behov, robuste enheter og fagmiljø, økonomisk handlingsrom og en forutsigbar situasjon for ansatte, elever og lokalsamfunn.

Modellene skulle ikke konsekvensvurderes, men danne utgangspunkt for videre vurderinger i fylkeskommunen sitt arbeid med en skulebruksplan.

Tilstandsvurdering av skoleanleggene ble gjennomført som et tilleggsoppdrag.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Sogn og fjordane fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Tor-Einar Holvik Skinlo

Tidsrom

2012