skolestruktur

Skolebehovanalyse

Oppdraget omfatter:

  • Vurdere skolebygningenes kapasitet og funksjonalitet
  • Utarbeide veiledende arealnormer  
  • Vurdere bygningsmessige tiltak og behov (overordnet vurdering)
  • Foreslå strukturelle tiltak 

Oppdrag

Skolebehovsanalyse

Oppdragsgiver

Lier kommune

Oppdragsansvarlig

Julie Norsted

Kontaktperson

Synnøve Tovsrud 

Tidsrom

2017