Struktur Voss 32

Skolestrukturutredning

Utrede framtidig skolestruktur for videregående skoler i Finnmark fylke med utgangspunkt i ulike hovedperspektiver som tilgjengelighet, faglig kvalitet og økonomi.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Gisle Holsbø Eriksen

Tidsrom

2011