Struktur Voss 31

Skolestrukturutredning

Utrede framtidig skolestruktur for videregående skoler i Finnmark fylke med utgangspunkt i ulike hovedperspektiver som tilgjengelighet, faglig kvalitet og økonomi.

 

 

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Gisle Holsbø Eriksen 

Tidsrom

2011