Struktur Voss 42

Skolestrukturutredning

Gjennomgang av grunnskolestrukturen i Åsane bydel, samt ungdomsskolestrukturen og barneskoletrinn på tilgrensende skoler i Arna bydel.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning - Åsane og Arna

Oppdragsgiver

Bergen kommunekommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Anne Marit Presterud

Tidsrom

2008 - 2009