Struktur Voss 35

Skolestrukturutredning

Utredning av framtidig skolestruktur i kommunen.

Utarbeide elevtallsprognoser.

Vurdering av eksisterende anlegg.

Anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Kostnadsanslag

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Sund kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Jon Erik Egeland

Tidsrom

2010