Struktur Voss 33

Skolestrukturutredning

Utredning av framtidig skolestruktur i kommunen.

Utarbeide elevtallsprognoser.

Vurdering av eksisterende anlegg.

Anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Kostnadsanslag

Oppdrag:

Skolestrukturutredning 

Oppdragsgiver

Sund kommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Jon Erik Egeland 

Tidsrom

2010