Struktur Voss 20

Skolestrukturutredning

Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak.

Utarbeide elevtallsprognoser.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Alta kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Per Hindenes

Tidsrom

2012