Struktur Voss 18

Skolestrukturutredning

Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak.

Utarbeide elevtallsprognoser.

 

Oppdrag:

Skolestrukturutredning 

Oppdragsgiver

Alta kommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Per Hindenes 

Tidsrom

2012