Kvardaturen 2

Skolebehovsplan

Bistand til utredning av skolebehovsplan. Mulighetsstudier for alternative utbyggingskonsept.

Oppdrag

Utredning skolebehovsplan

Oppdragsgiver

Nittedal kommune

Oppdragsansvarlig

Espen Storstrand

Kontaktperson

Karen Pinholt

Tidsrom

2015