Struktur Voss 12

Strukturutredning på barnetrinnet

Konsekvensvurdering med elevtallssframskriving for 5 strukturalternativ for Hareid kommune.

Utarbeide oppdaterte elevtallsprognoser og foreslå en framtidig struktur i forhold til relevante momenter og rammebetingelser.

 

Oppdrag

Strukturutredning på barnetrinnet

Oppdragsgiver

Hareid kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Gry Nordal

Tidsrom

2013 - pågår