Struktur Voss 11

Strukturutredning på barnetrinnet

Konsekvensvurdering med elevtallssframskriving for 5 strukturalternativ for Hareid kommune.

Utarbeide oppdaterte elevtallsprognoser og foreslå en framtidig struktur i forhold til relevante momenter og rammebetingelser.

 

 

 

 

Oppdrag

Strukturutredning på barnetrinnet

Oppdragsgiver

Hareid kommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Gry Nordal 

Tidsrom

2013 - pågår