skolestruktur6

Skolestrukturutredning

Skolestrukturutredning med funksjons- og kapasitetsvurdering, bygningsmessig tilstandsvurdering med levetidsperspektiv (LCC), konsekvensvurdering av strukturalternativer og anbefaling om fremtidig skolestruktur i Midtre Vågsbygd.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning 

Oppdragsgiver

Kristiansand kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Svein Tore Kvernes

Tidsrom

2017-2018