300610 skolebruk ute 85153e 5

Skolebruksplan

Utarbeide fylkesomfattende skolebruksplan for Østfold, inkludert tekniske vurderinger, skolestruktur og utarbeidelse av mulighetsskisser for arealutnyttelse og tomteutnyttelse.

Oppdrag

Skolebruksplan for videregående skoler

Oppdragsgiver

Østfold fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Kai Storeheier

Tidsrom

2013 - pågår