300610 skolebruk ute 85153e 6

Skolebruksplan

Utarbeide fylkesomfattende skolebruksplan for Østfold, inkludert tekniske vurderinger, skolestruktur og utarbeidelse av mulighetsskisser for arealutnyttelse og tomteutnyttelse.

Oppdrag:

Skolebruksplan for videregående skoler 

Oppdragsgiver

Østfold fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Kai Storeheier 

Tidsrom

2013 - pågår