300610 skolebruk ute 85153e 3

Skolebruksplan

Utarbeide fylkesomfattende skolebruksplan for Østfold, inkludert tekniske vurderinger, skolestruktur og utarbeidelse av mulighetsskisser for arealutnyttelse og tomteutnyttelse.

Oppdrag

Skolebruksplan for videregående skoler 

Oppdragsgiver

Østfold fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Kai Storeheier 

Tidsrom

2013 - pågår