Skolebruksplan

Utarbeidet pedagogiske plattform og standard.

Funksjonsprogram for kommunen.

Ledelse av prosessarbeid og brukerinvolvering.

Oppdrag

Planlegging og programmering av Skogstunet skole

Oppdragsgiver

Askøy kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne

Kontaktperson

Åge R. Rosnes

Tidsrom

2012