300610 skolebruk ute 85153e 49

Skolebruksplan

Norconsult bistod Finnmark fylkeskommune i utarbeiding av skolebruksplanen for de 8 videregående skolene i fylket, samt Pasvik folkehøgskole.

Skolebruksplanen inneholder en generell del som er lik for alle skolene, og en del hvor den enkelte skole omtales spesielt. Den spesielle delen beskriver prinsipper, krav og retningslinjer for teknisk og pedagogisk utforming av skolebygg. Norconsult AS og fylkeskommunen samarbeidet om innholdet, som bl.a. omfattet prognoser, pedagogisk plattform, tilbudsstruktur mv.  I tillegg ble det utarbeidet et standardisert arealprogram. Denne generelle delen gis det uttrykk for hvilken kvalitet og felles føringer fylkeskommunen ønsker å legge opp til for tilbudet innenfor videregående skole, og som vil være bestemmende for hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre.

I skolebruksplanen beskrivelses også dagens situasjon for de enkelte skolene når det gjelder pedagogisk virksomhet og bygningsmessig stand på overordnet nivå. Denne beskrivelsen danner grunnlag for vurdering av aktuelle tiltak, sammen med den generelle delen.

Etter høring hos berørte parter ble det utformet et endelig plandokument, som ble behandlet politisk i Fylkestinget.

Oppdrag:

Skolebruksplan

Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Hjalmar Steinnes

Tidsrom

2010 - 2011