300610 skolebruk ute 85153e 47

Skolebruksplan

Utarbeide skolebruksplan for Tysnes kommune. Lage evtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak. Prosjektet omfattet også vurdering av barnehagene.

Oppdrag:

Skolebruksplan

Oppdragsgiver

Tysnes kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Ivar Erstad

Tidsrom

2011