300610 skolebruk ute 85153e 44

Skolebruksplan

Utarbeide skolebruksplan for Tysnes kommune. Lage evtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak. Prosjektet omfattet også vurdering av barnehagene.

 

Oppdrag:

Skolebruksplan 

Oppdragsgiver

Tysnes kommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Ivar Erstad 

Tidsrom

2011