300610 skolebruk ute 85153e 20

Skolebruksplan

Utarbeide skolebruksplan for Askøy kommune.

Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak.

Utarbeide elevtallsprognoser.

Oppdrag:

Skolebruksplan

Oppdragsgiver

Askøy kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne

Kontaktperson

Åge R. Rosnes

Tidsrom

2012