300610 skolebruk ute 85153e 10
300610 skolebruk ute 85153e 19

Skolebruksplan

Utarbeide skolebruksplan for Askøy kommune.

Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak.

Utarbeide elevtallsprognoser.

Oppdrag:

Skolebruksplan 

Oppdragsgiver

Askøy kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne 

Kontaktperson

Åge R. Rosnes 

Tidsrom

2012