300610 skolebruk ute 85153e 12

Skolebruksplan

Norconsult bistod Spydeberg kommune i arbeidet med skolebruksplan, teknisk tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan for barneskolene i kommunen.

Planen inneholder en generell del hvor skolens plass i samfunnet og skolen som læringsarena diskuteres. 

Videre omtales de økonomiske forutsetningene og de samfunnsstrategiske momentene alternativene bygger på.

Planen inneholder også Norconsults elevtallsprognose for det enkelte skoleområde og for kommunen som helhet. Norconsults areal- og kapasitetsanalyse presenteres i et eget kapittel før de ulike konseptene gjennomgås.

I planen presenteres tre ulike konsept for den framtidige skolestrukturen, hvert med hvilke strukturkonsekvenser, investeringsbehov og driftskostnadskonsekvenser det vil gi.

De tekniske tilstandsanalysene og vedlikeholdsplanen ble utarbeidet som selvstendige rapportert og konklusjonene tatt med inn i skolebruksplanen.

 

Oppdrag

Skolebruksplan for barnetrinnet

Oppdragsgiver

Spydeberg kommune

Oppdragsansvarlig

Harald Høgh

Kontaktperson

May Kirsti Heggelund

Tidsrom

2013