skolestruktur8

Skolebehovsplan

Oppdraget omfatter:

  • Vurdere skolebygningenes kapasitet og funksjonalitet
  • Utarbeide veiledende arealnormer  
  • Vurdere bygningsmessige tiltak og behov (overordnet vurdering)
  • Vurdere strukturelle tiltak 

Oppdrag

Skolebehovsplan

Oppdragsgiver

Ulstein kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Gry Nordal

Tidsrom

2015