Forslag til bilde mulighetsstudier22

Skisse- og forprosjekt

Skisse- og forprosjekt for ombygging av eksisterende for Aune barneskole.

Prosjektet innebærer en omfattende omorganisering av eksisterende anlegg med to nye undervisningsfløyer (3000 m2 nybygg, 1500 m2 ombygging).

Oppdrag

Skisse- og forprosjekt  - Aune barneskole

Oppdragsgiver

Oppdal kommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk, oppdragsleder for Arkiplan AS

Kontaktperson

Egil Wilhelmsen

Tidsrom

2007