Forslag til bilde mulighetsstudier21

Samspill-entreprise

Samspill-entreprise sammen med arkitektkontoret Kvadrat AS og Skanska AS om Levanger videregående skole, byggetrinn 1.

Prosjektet omfattet nybygg med undervisning- og fellesfunksjoner som knutepunkt mellom eksisterende skolebygg med et samlet areal på ca.3000 m2.

Oppdrag:

Samspill-entreprise - Levanger videregående skole, byggetrinn 1

Oppdragsgiver

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk, prosjekterende arkitekt for Kvadrat AS

Kontaktperson

Rune Gjermo

Tidsrom

2003