300610 skolebruk ute 85153e 42

Rullering av skolebehovsplan

Bistå kommunen i rullering av skolebehovsplanen. Kvalitetssikring av elevtallsprognoser, vurdering av ulike skolestrukturalternativer og bistå lokal prosjektgruppe/prosjektleder med utarbeidelse av deler av plandokumentet.

Oppdrag:

Rullering av skolebehovsplan i Nittedal

Oppdragsgiver

Nittedal kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Glen Flandorfer

Tidsrom

2011