300610 skolebruk ute 85153e 43

Rullering av skolebehovsplan

Oppdrag:

Rullering av skolebehovsplan i Nittedal

Oppdragsgiver

Nittedal kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Glen Flandorfer

Tidsrom

2011