300610 skolebruk ute 85153e 41

Rullering av skolebehovsplan

Bistå kommunen i rullering av skolebehovsplanen. Kvalitetssikring av elevtallsprognoser, vurdering av ulike skolestrukturalternativer og bistå lokal prosjektgruppe/prosjektleder med utarbeidelse av deler av plandokumentet.

 

 

Oppdrag:

Rullering av skolebehovsplan i Nittedal 

Oppdragsgiver

Nittedal kommune 

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen 

Kontaktperson

Glen Flandorfer 

Tidsrom

2011